Dünya Dostluk Devleti

Dünya Dostluk Devleti

tanıtım filmi
 • DÜNYA DOSTLUK DEVLETİ

  Allah (cc) kainatı yarattı. Dünyayı 6 günde farklı özellikte yaratıp kendisine halife olarak Adem (as) dünyaya gönderdi. Oda ilk dünya devletini kurdu. Allah’ın gönderdiği 10 sayfa yürüyüş ve yönetim maddesiyle 1000 (bin) yıl dünyayı yönetti. Sürekli toplumların büyümesi ve gelişmesiyle yeni başkanlar ve yeni kurallar geldi. Nuh(as), Süleyman (as), İbrahim(as), Musa(as), İsa (as) son devlet başkanı Hz.Muhammed (s.a.s) görüyoruz ki tarih süreci içinde toplumları eğiten ve yöneten her dönem peygamberler gelmiş ve devlet başkanı olmuştur. Buradan anlıyoruz ki insanlığı yönetme hakkı peygamber yolundan gidenlerindir; peygamber yolundan gitmeyenlerin yaşama hakları vardır. Yalnız adaletle yönetmedikleri için yönetim hakları yoktur. Bunu da şu ayet ve hadisten anlıyoruz "Maide Suresi 44-45-49" ve hadisi şerifte de "zalime de mazluma da yardım edin" emrinden anlıyoruz ki zamanın ve mekanın sahibi ve idarecisi peygamber yolundan gidenler olmalıdır ki peygamberin emrini yerine getirmiş olsunlar. Bu hadis buyrulduğunda sahabe soruyor " ya resulallah (s.a.s) mazlumu anladıkta zalime nasıl yardım edelim" onunda zulmüne mani olacaksınız onu zalim olmaktan kurtaracaksınız. İşte bütün insanlık için dünya hayatının özeti budur. Yönetimde oldukları halde bu emirlere uymayanlar yönetim güçleri orantısıyla sorumludurlar. Hiç kimse haksız yargılama yapmamalı önemli olan bu emirler doğrultusunda düşünmek ve yürümektir. Böyle yaparsak Allah (cc) o gücü böyle düşünenlere lütfeder ve ikram eder. Azmin, hakkın ve sabrın zaferini görmek istiyorsanız; Bu sitenin bütün bölümlerini sonuna kadar izleyin ve bizi takip edin.
   

   

  YENİ BİN YILIN MEKTUBU 28.02.2019 3.MEKTUP

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ Devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan devlet Başkanı Selman Bin Abdülaziz, Sudan devlet Başkanı Ömer El Beşir , Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi, Hindistan devlet Başkanı Ram Nath Kovind, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya devlet Başkanı Frank-Walter Steinmeier, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, ABD devlet Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya açık mektup,Sayın başkanlar insanlığın düşmüş olduğu bunalımdan kurtarmak için yeni bin yılın başında kurmuş olduğumuz dünya dilleri merkezi ve yeryüzü halkları dostluk vakfının başkanı ve bir barış elçisi olarak insanlığın kurtuluşu ve huzuru için hazırladığımız projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Dünyayı huzura kavuşturacak projenin resmi olarak hayata geçirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a vakfımızın internet sitesi olan dünya dostluk devleti sitesinden talebimizi bildirmiştik. Tevafuken İdlipte talebimizin birinci maddesi kısmen uygulanmış olmakla birlikte resmen kuruluşuna hala başlanamamış ve bölgemizde dünya zalimleri mazlum insanların zulüm görmelerine gayret sarf etmekten ve açık destek vermekten geri durmamışlardır. Biliyoruz ki alemler hürmetine yaratılmış ve tüm insanlığa gönderilmiş olan son ilahi mesajın peygamberi Hz.Muhammed (S.A.V) ’’ZALİMEDE MAZLUMADA YARDIM EDİN’’emrini insanlık adına samimi olan herkese bildirmiştir. Bizde bu emrin gereği olan dünya huzur projesini bu açık mektupla sizlerin vasıtasıyla duyuruyoruz. Dünyada huzuru sağlayamayan dünya siyasetçilerinin projeyi resmi hale getirinceye kadar vakfımızın misyonu gereği yüz bin kişilik sivil insiyatif İslam Barış Gücünü kurmaya ve dünyayı huzura kavuşturmaya karar verdik. Resmi olarak kurulması Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı talebimizi dikkate alıp siz Sayın devlet başkanları ile kurması halinde kurulan resmi güce gönüllü katılacağımızı bildirir bu gücün altmış bin kişisi Müslüman ülkelerden, kırk bin kişisi gayri Müslim ülkelerden olması prensibiyle kuruluşunda stratejik ve siyasi konumları gereği önemli destek vereceğine inandığımız Sayın on bir devlet başkanına ve BM Genel Sekreteri nezdinde bütün dünya devlet başkanlarına ve insanlığa duyurmak üzere medya yoluyla ulaştırıyoruz ve posta yolu ile göndereceğiz. Eğer siz sayın devlet başkanları devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi yönettikleri ülkelerin halklarına ve dünya halklarına karşı yönetim sorumluluğu taşıyor ve bu sorumluluğun hesabını kainatın sahibi ALLAH’ a vereceklerine inanıyorlarsa bu tarihi ve insani vazifeyi hızlandırırlar. Bu gücün kurulması halinde ne Avrupa ordusuna ne körfez ordusuna nede evangelist orduya gerek olmaz. Eğer dünya din referanslı sistem ile yönetilecek ise bütün insanlığa gönderilen son ilahi mesaj İslam sistemi ile yönetilmesi en doğru olanıdır, bir kısım insanların uydurduğu ve insanlara zulmeden, zarar veren evangelist sistem ile değil. İki ay içinde resmi kuruluşu başlatılmaması halinde misyonumuz gereği sivil inisiyatif olarak harekete geçeceğimizi bütün insanlığa müjdeliyoruz. Dünyayı huzura kavuşturacak barış gücüdür. Diğerleri ise vuruş gücü olarak ve karşısındakini öldürmek için kurulması isteniyor. İslam barış gücü ise barış ve huzuru sağlamak için kuruluyor. Bununda dünyada on iki noktada konuşlanmasını tasarlıyor ve öneriyoruz. 1-On bin barış gücü Edirne, 2- On bin b.g Mardin, 3-On bin b.g Riyad, 4- On bin b.g Hartum, 5-Beş bin b.g İslamabad, 6- Beş bin b.g Yeni Delhi , 7- On bin b.g Urumçi , 8- On bin b.g Moskova, 9-Beş bin b.g Berlin, 10-Beş bin b.g Paris, 11-On bin b.g wasington, 12- On bin b.g Karakas. Böylece israil’in güvenliğini de garanti altına almış oluruz. Aynı zamanda Fransa yı ve Sayın Macron’u , ABD yi ve Sayın Trump’ ı, Venezuela yı ve Sayın Maduro’yu , evangelistlerin zulmünden ve baskısından kurtarıp dünya dengesini ve huzurunu sağlamış oluruz. Bu projeye karşı çıkanlar olursa onlarıda bütün dünyada boykot etmek tüm insanlığın en şerefli görevi olmuş olacak. Bu gücün kurulması halinde silah sanayiinden gelirlerinin azalacağını düşünenlere helal yoldan daha çok kazanacakları yolu da öneriyoruz. 1- Açlıktan ölenler için gıda sanayine, 2- Gıda yetersizliğinden hasta olanlar için ilaç sanayine, 3- Gayri insani şartlarda yaşam sürdürmeye çalışan insanlar için konutlarını ve şehirlerini inşa etmeleri, 4- İnsanlar, kâinatın sahibi ALLAH’ ın yaratıcı gücünü daha yakından görebilmeleri için uzay sanayine yönelmelerini tavsiye ediyoruz. İşte böylece zalime de mazluma da yardım etmiş oluruz. Bu projeye destek verenleri ALLAH CC. İki cihanda abad etsin. Karşı çıkanları ve engellemeye çalışanları da iki cihanda berbat etsin. AMİN......

  DÜNYA DİLLERİ MERKEZİ VE YERYÜZÜ HALKLARI DOSTLUK VAKFI

  Genel Başkan Selamettin TELLİOĞLU

   

   


  T.C. CUMHUR BAŞKANI SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP(2. MEKTUP)
  Sayın cumhurbaşkanım; tarihin en asil milletinin reisi ve başkomutanı olarak Dünya barışına,bugüne kadar olduğu gibi, siyasi hayatınız boyunca daha büyük katkılar sağlayacağınıza inancımız tamdır. Dünyanın barışı,huzuru ve dostluğunu güçlendirmek için kurmuş olduğumuz vakfımızın bu gayesine en üst düzeyde kuvvet katacak ve yön verecek,insanlık tarihinin en mühim emri olan Hz. Muhammed (S.A.S.)’in "Zalime de Mazluma da yardım edin." Emrini hayata geçirmemiz büyük milletimize yakışan tarihi bir vazife olmuştur. Bunun için: 1. Ortadoğu’nun tamamında süresiz ateşkes kararını vermeniz ve teröristlere 1 ay içinde istediği devletin ordusuna katılma fırsatı tanımanız,bu devletlerin teröristlerini 1 ay içinde alıp kendi devletlerine gitmeleri,Irak Suriye ve bölgenin tamamından çıkıp gitmelerine fırsat vermemiz ve o toprakları asıl sahibine teslim etmemiz halinde, zalime de mazluma da yardım etmiş oluruz. 2. 100.000 Kişilik İslam barış gücünü kurmanız,bu barış gücünün Beş bini Suriye, beş bini Irak,beş bini de Kudüs’ün emniyetini ve huzurunu sağlamak üzere en kısa zamanda gönderilmesi halinde zalime de mazluma da yardım etmiş oluruz. 3. Dünya’nın huzurunu sağlayacak,İslam barış gücünün 60.000 kişisi İslam ülkelerinden 40.000 kişisi gayri Müslim ülkelerden oluşturulması halinde zalime de mazluma da yardım etmiş oluruz. 4. Suriye’nin ve Irak’ın imarında hangi devlet fedakarlık yaparsa,fedakarlığı oranında %20’ye varan ve 10 yıl süreyle indirimli bölge enerjisinden alma imkanının verilmesi halinde zalime de mazluma da yardım etmiş oluruz. 5. Suriye’nin 3 ay içerisinde ortak yönetime kavuşturulmasının ve 1 yıl içinde tarafsız gözlemciler nezaretinde seçimlerin yapılması sağlanması halinde zalime de mazluma da yardım etmiş oluruz. 6. Bütün bu güzel teklifleri kabul etmeyen devletlere, tüm dünyada boykot konulması reddeden terör gurupları olursa onlara da hadlerinin bildirilmesiyle zalime de mazluma da yardım etmiş oluruz Sayın cumhur başkanım insanlığa vermiş olduğunuz hizmetlerin ömür boyu başarılarla devam etmesini Allah (C.C.) dan dileriz.
  15.03.2018
  Dünya Dilleri Merkezi ve Yeryüzü Halkları Dostluk Vakfı
  Genel Başkan
  Selamettin Tellioğlu


  TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANINA AÇIK MEKTUP(1. MEKTUP)
  Sayın Cumhurbaşkanım,çağlar üstü nizamın çağlara yön veren liderlerinden son yüzyılın Dünya liderliği görevini yürütüyor olmanız,bütün Dünya’da barış insanlarını sevindirmiş ve umutlandırmıştır,zalimleri ise üzmüş ve kahretmiştir. Dünya’nın huzuru için İslam İşbirliği Teşkilatının alacağı kararların yanında,Yüz bin kişilik İslam barış gücü kurulması ve 5000 kişilik barış gücünün Kudüs’ün emniyet ve huzurunu sağlamak üzere en kısa zamanda Kudüs’e gönderilmesi ve buna karşı çıkanlara bütün Dünya’da boykot uygulanması kararının alınmasını talep ve teklif ediyoruz. Böylece Trump’un barış hususundaki samimiyeti görülmüş olur. İtiraz etmezse huzuru ve barışı birlikte sağlamış oluruz. Karşı çıkarsa Dünya’nın gözü önünde suçüstü yakalanmış olur. Huzuru sağlamak samimi olanlarla mümkün olacak İnşaAllah. Sizlere hayırlı uzun ömürler ve insanlık için ömür boyu hayırlı hizmetler Allah (C.C.)dileriz
  11.12.2017
  Dünya Dilleri Merkezi ve Yeryüzü Halkları Dostluk Vakfı
  Genel Başkan
  Selamettin Tellioğlu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

DÜNYA HUZUR REÇETESİ
 
Dünya’nın her yerinde mazlum insanlara yapılan, şerefsiz muameleyi yapanları şerefli insanlar boykot ediyor ve lanetliyor.
Boykot edilen Birinci Grup; Vetocular ve işgalciler
Boykot edilecek ikinci grup; Terörü destekleyen ve koruyanlar.
Boykot edilecek mal ve hizmetlerin isimlerini bilmeyenler, Bilgi isteyebilirler.
 
15 Temmuz 2016’da yeniden yazılmaya başlayan Türkiye tarihi yine Türkiye’nin öncülüğünde 5 ocak 2017 tarihinden itibaren bütün dünyada halkların dünya siyasetine el koyduğu gün olarak dünya tarihide yeniden yazılacak.
 
DÜNYADA HALK’LAR DOSTLUK İSTİYOR, DÜŞMANLIK DEĞİL !
Dünya’nın huzurunu isteyen herkes bu mesajı bütün insanlığa yaymalı.
Not:Bu Dört sayfa mesajı okuduktan sonra youtube 1- zalime de mazluma da yardım et projesi 2- hakiki oflu hoca Türklerin atomdan da güçlü silahını anlatıyor yazıp dinlemeniz bu mesajı daha çok yayarak, insanlığa büyük hizmet vermiş olacağınıza inanıyoruz.
Not2: BM de veto haksızlığının kalkması için boykot edilen ülkelerden hangisi bu haksızlığın kalkmasını önce teklif ederse o devlete pozitif ayrımcılık yapacağımızı önemle duyururuz.
 
BOYKOT VE TANITIM PROJESİ                                       20.09.2016
 
1) PROJENİN ADI:
Zalime de mazluma da yardım et projesi
2) PROJENİN SÜRESİ : BM’de veto haksızlığını kaldırıp yerine bu tarihten sonra BM’de kararlar oy çokluğuyla alınır ve uygulanır yazılıncaya ve işgalci devletler işgalden vazgeçtiği tarihe kadar
3) UYGULAYAN KURULUŞ: Dünya dilleri merkezi ve yeryüzü halkları dostluk vakfı
4) PROJENİN KISA TANIMI:
 
insanlığın huzurunu sağlamak ve yeryüzü halklarının dostluğunu kuvvetlendirmek gayesiyle kurulmuş olan vakfımız gayesini yerine getirmek için hazırladığı bu proje dünyayı içinde bulunduğu kaostan kurtarmayı hedefleyen ve altı çalışma grubu olan bir projedir.
 
1) Dünyaya yayın yapacak televizyon kanalı kurulacak
2) küresel radyo kurulacak
3) Web sitesi kurulacak
4) 3 dilde yayın yapan haftalık gazete çıkarılacak
5) Aylık dergi çıkarılacak
6) Tam teşekküllü 100 bilgisayarlı bir ofis kurulacak Bu gruplar 5 vetocu ve 2 işgalci devletin dünyada en çok satan 100 kalem mal ve hizmetlerinin alınmamasını ve boykot edilmesini duyuracak. Vetoya karşı boykot eylemini dünyaya anlatacak.
 
Vetocu devletler insanları öldürmek için veto silahını kullanıyor; biz de insanları ve insanlığı yaşatmak için boykot silahını kullanıyoruz. ’’Aramızda cennetle cehennem kadar fark vardır.’’
5) PROJENİN AMACI:
a) Dünyada terörü durdurmak ve insanlığın huzurunu bozan,insanları katleden yerlerinden yurtlarından çıkaran savaşları sona erdirmek.
b)Veto haksızlığını kendilerine hak olarak gören 5 devletin (Fransa,İngiltere,ABD,Rusya , Çin) ve bunlardan cesaret alarak işgalci duruma düşen İsrail ve Ermenistan’ın bu durumlarından kurtulmalarını sağlamak.
c) Mazlum milletlerin zülüm ve katliamlardan kurtulmalarını sağlamak Böylece tüm insanlığa gönderilen son ilahi mesaj İslam Peygamberi Hz Muhammed’in sav’’ Zalime de mazluma da yardım edin’’ hadisi şerif emrini yerine getirmek.
d)’Kısasta hayat vardır ’ Kur’an-i Kerim,Bakara süresi 178- 179 ayetini yerine getirmek. İslama karşı çıkan müşrikler hicri 1444 yıl önce Müslümanlara karşı boykot silahını kullandılar. Şimdi ise bu silah bütün dünyada mazlum milletlerin elindedir. O günün kısasını uygulayıp bugün insanlığın hayat bulmasını sağlamak.
e) ’’Bir Türk dünyaya bedeldir.’’Sözünün doğruluğunu dünyaya gösterirken Selehaddin Eyyübi gibi bir kürdün,bir Arabın , bir insanın da dünyaya bedel ve örnek olabileceğini anlatmak..
f)Dünya 5’ten büyüktür sözünün ispatını ortaya koymak.
 
6) PROJENİN KISA VE UZUN VADEDE AMAÇLARI:
Kısa vadede amacı:
a)Bu proje başladığı tarihten en geç 3 ay içinde BM ’den veto haksızlığının kalkmasını ve kararların üye devletlerin oy çokluğuyla alınmasını sağlamak.
b)İnsanlığa huzur getiren son ilahi mesaj islamın tüm dünyada daha çok incelenmesini ve anlaşılmasını sağlamak Uzun vadede amacı:
a) Düşmanlıkların azalmasını dostlukların gelişmesini sağlamak.
b) Dünyada zülmü yapan insanların Son ilahi mesajı incelemesini ve tüm insanların Adem as çocukları olduğunu bilmesini ve bu sorumlulukla hayatlarını tanzim etmelerine yardımcı olmak.
c) Gelecek nesillere savaşsız bir dünya bırakmak
d) İslama karşı zalimler tarafından oluşturulmak istenen yanlış algıyı kaldrıp, İslamın gerçek yüzünü, insanın yaradılış gayesi olan Allah’a kulluk ve yeryüzünü imar etme görevini yerine getirilmesi bilincini yaymak.
Amacına nasıl ulaşılacak:
a)Bütün dünyaya hitap edecek donanmı olan bir tv kanalı kurulacak. 24 saat yayında olacak. Dünyada en çok konuşulan 24 dilde yayın yapılacak. Kürreyi arzın her tarafına ulaşacak.
b) Dünyanın her tarafına yayın yapan bir radyo ile aynı yayın sürdürülecek.
c) Güçlü bir WEB, sosyal paylaşım sitesiyle 24 saat yayın yapılacak.
d) 3 dilde Arapça,Türkçe,İngilizce yayın yapan haftalık,gazete çıkarılacak
e) Aylık haber,ilim,fikir, ve sanat dergisi çıkarılacak.
f) 100 bilgisayarlı ofisten mail ve mesajlar yoluyla sosyal ağlar kanalıyla dünyanın bütün sivil toplum kuruluşlarına ve şahıslara paylaşımlarda bulunacak.
Hedeflenen kitleler: 8 Milyar insanın ¾ ilk iki yılda,kalanına da 3.ve 4. yılda ulaşılacak. Bu kitlelere ulaşma olasılığı ve dayanağı: Bu kitlelere ulaşma olasılığı yüksek olup dayanağı yazılı,sözlü ve görsel medyadır. Dünyada itibarı olan toplum öncüleri bu medya kurumlarında yapacağı konuşmalar,vaazlar,makalelerin yanında birlikte sunulacak programlardır.
7) MALİ DÖKÜM:
a)Televizyon : 3.5 milyon tl
b) Radyo 500 bin tl
c) WEB sitesi 500 bin tl
d) Gazete 1.5 milyon tl
e)Dergi 500 bin tl
f) Ofis 3.5 milyon tl
 
FAALİYET VE ÇIKTILAR:
a)Televizyon,radyo,web sitesi,gazete,dergi ve ofis kurulacak. Bunların kuruluş maliyeti 5 milyon tl
b)1 yıllık giderler karşılanacak toplam miktarı 5 milyon tl’dir.
Projenin hangi konulara hizmet edeceği ve elde edeceği sonuçlar:
a) Dünyada terörün durmasına
b) Dünyada savaşların durmasına
c) Dünyada barış ve huzurun sağlanmasına
d) Düşmanlıkların kalkmasına ve Yeryüzü halklarının dostluklarının gelişmesine
e) Türkiye’nin dünyada dünyanında türkiyede daha çok tanınmasına
f) Dünyada son ilahi mesajın daha iyi anlaşılıp yaşanmasına
g) Terörün ve savaşların en yoğun olduğu bölgede huzur birliğinin (Osmanlı Milletler Birliğinin ) kurulmasına
h) Birleşmiş milletlerde ’’Dünya Barış ve Dostluk Konseyi’’ kurulmasına ve toplumların bilinçlenmesine
 
Elde edilecek sonuçlar:
a) 5 devlet vetocu sıfatından 2 devlet işgalcı sıfatından kurtulmuş olacak
b) Dünyada mazlum insanlar işkence ve katliamdan kurtulacak.
c) Son ilahi mesajın üzerinde oluşturulmak istenen yanlış algılar kalkmış olacak.
d) İnsanoğlunun Allah’ın yeryüzüne uzanan adalet eli olduğu bilinmiş olacak.
e) Dünya zalimlerin işgalinden kurtulmuş olacak.
f) İnsanlığın gönlü fethedilmiş olacak.
g) Düşmanlıkların yerini dostluklar almış olacak.Kuran-ı Kerim Ali imran s. Ayet 103
h) Türkiye dünyaya, dünyada Türkiye daha iyi tanıtılmış olacak.
i) Dünyada toplumların bilinci gelişmiş olacak
 
8) GİRDİLER
a) Başbakanlık tanıtım fonunun projeye vereceği 5 milyon tl katkı
b) Sponsorlardan gelecek 2.6 milyon tl katkı.
c) Vakfın katkısı 2.4 milyon tl Projenin hizmet ve maddi olarak kimler tarafından gerçekleştirileceği:
a)Hizmet olarak: Dünya dilleri merkezi ve yeryüzü halkları dostluk vakfı projeyi gerçekleştirecek.
b)Maddi olarak
a)Başbakanlık tanıtım fonunun projeye vereceği 5 milyon tl katkı
b)Sponsorlardan gelecek 2.6 milyon tl katkı
c) Vakfın vereceği 2.4 milyon tl 10 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
a)Bir ofis açılacak.
b)Sosyal medya sitesi kurulacak.
c) Vakfın ilk sayısını çıkardığı Dosteller dergisi yayına devam edecek
d)Radyo istasyonu kurulacak
e)Dünyaya yayın yapacak olan Tv kurulacak
f)Haftalık gazete çıkarılacak.
Duyurular
Etkinlik Takvimi