SİYASET

Dünya Dostluk Devleti

tanıtım filmi

SİYASET

OSMANLIGELDİGELİYOR

TÜRKİYE OSMANLI DÜNYA

 

DÜNYA HUZUR REÇETESİ


Dünya’nın her yerinde mazlum insanlara yapılan, şerefsiz muameleyi yapanları şerefli insanlar boykot ediyor ve lanetliyor.
Boykot edilen Birinci Grup; Vetocular ve işgalciler
Boykot edilecek ikinci grup; Terörü destekleyen ve koruyanlar. 
Boykot edilecek mal ve hizmetlerin isimlerini bilmeyenler, Bilgi isteyebilirler.

15 Temmuz 2016’da yeniden yazılmaya başlayan Türkiye tarihi yine Türkiye’nin öncülüğünde
5 ocak 2017 tarihinden itibaren bütün dünyada halkların dünya siyasetine el koyduğu gün olarak dünya tarihide 
yeniden  yazılacak. 


DÜNYADA HALK’LAR DOSTLUK İSTİYOR, DÜŞMANLIK DEĞİL ! 
Dünya'nın huzurunu isteyen herkes bu mesajı bütün insanlığa yaymalı. 

Not:Bu Dört sayfa mesajı okuduktan sonra youtube 1- zalime de mazluma da yardım et projesi 2- hakiki oflu hoca Türklerin atomdan da güçlü silahını anlatıyor yazıp dinlemeniz bu mesajı daha çok  yayarak, insanlığa  büyük hizmet vermiş olacağınıza inanıyoruz.

Not2: BM de veto haksızlığının kalkması için boykot edilen ülkelerden hangisi bu haksızlığın kalkmasını önce teklif ederse o devlete pozitif ayrımcılık yapacağımızı önemle duyururuz.        

                              

                                                     

BOYKOT  VE TANITIM PROJESİ                                              20.09.2016


1)  PROJENİN ADI: Zalime de mazluma da yardım et projesi

2) PROJENİN SÜRESİ : BM’de  veto haksızlığını kaldırıp yerine  bu tarihten sonra BM’de kararlar oy çokluğuyla alınır ve uygulanır yazılıncaya ve işgalci devletler işgalden vazgeçtiği tarihe kadar

3) UYGULAYAN KURULUŞ: Dünya dilleri merkezi ve yeryüzü halkları dostluk vakfı

4) PROJENİN KISA TANIMI:  


insanlığın huzurunu sağlamak ve yeryüzü halklarının dostluğunu kuvvetlendirmek gayesiyle kurulmuş olan vakfımız gayesini yerine getirmek için hazırladığı bu proje dünyayı içinde bulunduğu kaostan kurtarmayı hedefleyen ve altı çalışma grubu olan bir projedir.
 

1) Dünyaya yayın yapacak  televizyon kanalı kurulacak
2) küresel radyo kurulacak 
3) Web sitesi kurulacak
4) 3 dilde yayın yapan haftalık gazete  çıkarılacak
5) Aylık dergi  çıkarılacak
6) Tam teşekküllü 100 bilgisayarlı bir ofis kurulacak 
Bu gruplar 5 vetocu ve 2 işgalci  devletin  dünyada  en çok satan 100 kalem mal ve hizmetlerinin alınmamasını ve boykot edilmesini duyuracak. Vetoya karşı boykot eylemini dünyaya anlatacak.

 

Vetocu devletler insanları öldürmek için veto silahını kullanıyor; biz de insanları ve insanlığı yaşatmak  için boykot silahını kullanıyoruz. ‘’Aramızda cennetle cehennem kadar fark vardır.’’ 
5) PROJENİN AMACI: 
a) Dünyada terörü durdurmak ve insanlığın huzurunu bozan,insanları katleden yerlerinden yurtlarından çıkaran savaşları sona erdirmek. 
b)Veto haksızlığını kendilerine hak olarak gören 5 devletin  (Fransa,İngiltere,ABD,Rusya , Çin)   ve bunlardan cesaret alarak işgalci duruma düşen İsrail ve Ermenistan’ın bu durumlarından kurtulmalarını sağlamak.
c) Mazlum milletlerin zülüm ve katliamlardan kurtulmalarını sağlamak Böylece tüm insanlığa gönderilen son ilahi mesaj İslam Peygamberi Hz Muhammed’in sav’’ Zalime de mazluma da yardım edin’’ hadisi şerif emrini yerine getirmek.  
d)’Kısasta  hayat vardır ‘ Kur’an-i Kerim,Bakara süresi 178- 179  ayetini yerine getirmek. İslama karşı çıkan müşrikler hicri 1444 yıl önce Müslümanlara karşı boykot silahını kullandılar. Şimdi ise bu silah bütün dünyada mazlum milletlerin elindedir. O günün kısasını uygulayıp bugün insanlığın hayat bulmasını sağlamak.
e) ‘’Bir Türk dünyaya bedeldir.’’Sözünün doğruluğunu  dünyaya  gösterirken Selehaddin Eyyübi gibi bir kürdün,bir Arabın , bir insanın da dünyaya bedel ve örnek olabileceğini anlatmak.. 
f)Dünya 5’ten büyüktür sözünün ispatını ortaya koymak.
6) PROJENİN KISA VE UZUN VADEDE AMAÇLARI:  
Kısa vadede amacı: 
a)Bu proje başladığı tarihten en geç 3 ay içinde BM ‘den veto haksızlığının kalkmasını ve kararların üye devletlerin oy çokluğuyla alınmasını sağlamak.
b)İnsanlığa huzur getiren son ilahi mesaj islamın tüm dünyada daha çok incelenmesini ve anlaşılmasını sağlamak
Uzun vadede  amacı:
a) Düşmanlıkların azalmasını dostlukların gelişmesini sağlamak.
b) Dünyada zülmü yapan insanların Son ilahi mesajı  incelemesini  ve tüm insanların Adem as çocukları olduğunu bilmesini ve bu sorumlulukla hayatlarını tanzim etmelerine yardımcı olmak.
c) Gelecek nesillere savaşsız bir dünya bırakmak
d) İslama karşı zalimler tarafından oluşturulmak istenen yanlış algıyı kaldrıp, İslamın gerçek yüzünü, insanın yaradılış gayesi olan Allah’a kulluk ve yeryüzünü imar etme görevini yerine getirilmesi bilincini yaymak.
Amacına nasıl ulaşılacak:  
a)Bütün dünyaya hitap edecek donanmı  olan bir tv kanalı kurulacak. 24 saat yayında olacak. Dünyada en çok konuşulan 24 dilde yayın yapılacak. Kürreyi arzın her tarafına ulaşacak.
b) Dünyanın her tarafına yayın yapan bir radyo ile aynı yayın sürdürülecek.
c) Güçlü bir WEB, sosyal paylaşım sitesiyle 24 saat yayın yapılacak.
d) 3 dilde Arapça,Türkçe,İngilizce yayın yapan haftalık,gazete çıkarılacak
e) Aylık haber,ilim,fikir, ve sanat dergisi çıkarılacak.
f) 100 bilgisayarlı ofisten mail ve mesajlar yoluyla sosyal ağlar kanalıyla dünyanın bütün sivil toplum kuruluşlarına ve şahıslara  paylaşımlarda bulunacak.
Hedeflenen kitleler: 8 Milyar insanın ¾ ilk iki yılda,kalanına da 3.ve 4. yılda ulaşılacak.
Bu kitlelere ulaşma olasılığı ve dayanağı:  Bu kitlelere ulaşma olasılığı yüksek olup dayanağı yazılı,sözlü ve görsel medyadır. Dünyada itibarı olan toplum öncüleri bu medya kurumlarında yapacağı konuşmalar,vaazlar,makalelerin yanında birlikte sunulacak programlardır.
7) MALİ DÖKÜM: 
a)Televizyon : 3.5 milyon tl b) Radyo 500 bin tl  c) WEB sitesi 500 bin tl d) Gazete 1.5 milyon tl
e)Dergi 500 bin tl  f) Ofis 3.5 milyon tl 


FAALİYET VE ÇIKTILAR: 
a)Televizyon,radyo,web sitesi,gazete,dergi ve ofis kurulacak. Bunların kuruluş maliyeti  5 milyon tl 
 b)1 yıllık giderler karşılanacak toplam miktarı 5 milyon tl’dir.
Projenin hangi konulara hizmet edeceği ve elde edeceği sonuçlar:
a) Dünyada terörün durmasına
b) Dünyada savaşların durmasına
c) Dünyada barış ve huzurun sağlanmasına
d) Düşmanlıkların kalkmasına ve Yeryüzü halklarının dostluklarının gelişmesine 
e) Türkiye’nin dünyada  dünyanında türkiyede daha çok tanınmasına
f) Dünyada son ilahi mesajın daha iyi anlaşılıp yaşanmasına
g) Terörün ve savaşların en yoğun olduğu bölgede huzur birliğinin (Osmanlı Milletler Birliğinin ) kurulmasına 
h) Birleşmiş milletlerde ‘’Dünya Barış ve Dostluk Konseyi’’ kurulmasına ve toplumların bilinçlenmesine
Elde edilecek sonuçlar: 
a) 5 devlet vetocu sıfatından 2 devlet işgalcı sıfatından kurtulmuş olacak
b) Dünyada mazlum insanlar işkence ve katliamdan kurtulacak.
c) Son ilahi mesajın üzerinde oluşturulmak istenen yanlış algılar kalkmış olacak.
d) İnsanoğlunun Allah’ın yeryüzüne uzanan adalet eli olduğu  bilinmiş olacak.
e) Dünya zalimlerin işgalinden kurtulmuş olacak.
f) İnsanlığın gönlü fethedilmiş olacak.
g) Düşmanlıkların yerini dostluklar almış olacak.Kuran-ı Kerim Ali imran s. Ayet 103
h) Türkiye dünyaya, dünyada  Türkiye daha iyi tanıtılmış olacak.
i) Dünyada toplumların bilinci gelişmiş olacak

8)   GİRDİLER
a) Başbakanlık tanıtım fonunun projeye vereceği  5 milyon tl katkı
b) Sponsorlardan gelecek 2.6 milyon tl katkı.  
c) Vakfın katkısı 2.4 milyon tl
Projenin hizmet ve maddi olarak kimler tarafından gerçekleştirileceği: 
a)Hizmet olarak:
Dünya dilleri merkezi ve yeryüzü halkları dostluk vakfı  projeyi  gerçekleştirecek.
b)Maddi olarak
a)Başbakanlık tanıtım fonunun projeye vereceği 5 milyon tl katkı
b)Sponsorlardan gelecek 2.6 milyon tl katkı
c) Vakfın vereceği 2.4 milyon tl
10 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
a)Bir ofis açılacak.
b)Sosyal medya sitesi kurulacak.
c) Vakfın ilk sayısını çıkardığı Dosteller dergisi yayına devam edecek
d)Radyo istasyonu kurulacak
e)Dünyaya yayın yapacak olan Tv kurulacak
f)Haftalık gazete çıkarılacak.


11 BÜTÇE  
Bütçenin yıllara ve dönemlere göre dağılımı
Toplam bütçe 10 milyon tl olup 1 yıl içinde tamamı temin edilip çalışmalar yürütülecektir.
 
DÜNYA DİLLERİ MERKEZİ VE YERYÜZÜ HALKLARI DOSTLUK VAKFI  
       GENEL  BAŞKAN  
       SELAMETTİN TELLİOĞLU
                 0532 272 35 74 

     VAKIF HESAP BİLGİLERİ: VAKIFBANK ATAŞEHİR ŞUBESİ İBAN NO: TR.670001500158007297303207